Am schwärzesten Fluss der Welt,
der Wupper, lernt man erkennen,
welche Menschen leuchten

Else Lasker-Schüler